Natur och miljö

1. Vattenfontän i Västra Nedsjön, med energi från solceller och vindkraft

2. Plantera in röding och regnbåge i V:a Nedsjön

3. Återställ vattennivån i Nedsjön

4. Rusta upp holmarna i Västra Nedsjön, bygga gångbroar mellan dem etc.

5. Rusta upp stenpiren vid Västra Nedsjön (där valborgselden brukar vara) för båtar, fiske

6. En bättre sjösättningsramp för båtar vid Hjortviken

7. Promenadväg utefter Mölndalsån, från Oset — Ryahed via kvarnberget

8. Röjning av Bockön, promenadstig, bro över till Bockön, eldstad och vindskydd mm

9. Rensa mer vid Mölndalsån

10. Sätt upp fågelholkar

11. Rusta upp Vildmarksleden

12. Inhägnad "hundpark", gärna upplyst

13. En park för alla

14. Göra i ordning parken vid Roskullen

15. Utveckla Reisens backe, exempelvis grillplats, enkel liten park med bänkar och bord, skydd mot vägen för pulkaåkare

16. Värmestuga vid sjön. Där man kan byta om till skridskor eller skidor

17. Räcken vid spången över bäcken mellan Solåsen och Fagerhultsvägen

18. Förbättra vägar runt sjön


Strand och badplatser

19. Vindskydd/övernattning/grillning längs stranden Västra Nedsjön

20. Investera i en båtbrygga i V:a Nedsjön och bilda en bryggförening

21. Utöka campingens strandpromenad åt båda håll

22. Göra badplatsen vid kanothuset lite trevligare och barnvänligare

23. Uppstädning av stränder och bygga grillplatser

24. Göra badplatsen där simskolan är bättre t.ex. bastu/vedeldad bastu, sommarkiosk mm

25. En bastu vid Dämmet

26. Bygga en gång- och båtbrygga längs stranden mellan Uno-x och Bockhalvön

27. Hopptorn 3 m vid badhusen

28. Rusta upp badplatsen vid tennisbanan, t.ex. toaletter och bord

29. Förbättra badplatsen i Hindås, nya omklädesutrymmen, bord o bänkar, mer sand mm

30. Bygg upp de gamla badhytterna

31. Göra parkeringen vid badhusen finare


Träning/fysiska aktiviteter

32. Gym vid nuvarande Boulebanan

33. Ett utegym vid Hindåsgården eller nya sporthallen

34. Uppgradering av styrketräningsplatsen vid 2,5 km spåret Hindåsgården

35. Aktivitetsredskap längs Elljusspåret vid Hindåsgården

36. Omklädning och dusch vid motionsspår Hindåsgården

37. Ett gym i den nya idrottshallen

38. Spontanidrottsplatser för barn och ungdomar

39. Träningscenter med simhall och gym

40. Boulebana

41. Motorcrossbana - t ex grusgropen vid Aspen

42. Skatepark

43. Mountainbikebana

44. Skridskobana: Asfalterad yta som spolas vintertid, basket, landhockeyplan på sommaren

45. Samlat område med basketkorgar, innebandy/fotbollsmål

46. BMX-bana vid pendelparkeringen som byggs av grus- jordhögar och träpallar

47. Cykelpark med terrängbana för cykelkörning

48. Fotbollsmål på den gröna allmänningen på Ljungåsvägen

49. Simhall


Motionsspår

50. Bygg ut elljusspåret/Upplyst femkilometers spår

51. Bänkar vid elljusspåret

52. Förbättra underlaget på 5km slingan vid Hindåsgården

53. Gångstig längs med sjön från Bocköhalvön till macken (pump) samt förlängning från Campingen till kanotklubben

54. Bättre märkning av leder vid Hindåsgården

55. Förbättrad stig i Älmhultsområdet, framkomliga för barnvagn och äldre


Hoppbacken

56. Användningsinventering av hoppbacken

57. Upprustning av hoppbacken

58. Dekorationsbelysning av hopptornet


Mötesplatser

59. Ungdomsgård/Mötesplats för ungdomar

60. Fritidsgård i gamla Solåsens lokaler - möjlighet till gym/fika/internet etc.

61. Göra om övervåningen i klubbhuset på Fagervallen till ungdomsverksamhet

62. Ungdomsverksamhet i stationshuset på helgkvällar

63. Kulturcentrum/träffpunkt med café, scen för teater, spelning, biovisning, kursverksamhet, utställning etc.

64. Öppna Café i Stationshuset där funktionshindrade får sysselsättning/arbete/daglig verksamhet

65. Allaktivitetshus av Villa Roskullen

66. Café i centrum

67. En biosalong

68. Äventyr/Lekplats i "centrum"

69. Renovering av lekplats på Ljungåsvägen


Evenemang

70. En löpartävling för hela familjen med samkväm efteråt

71. Årlig Hindåsfestival/hindåsdag

72. Kulturföreningen får pengarna att disponera

73. Musikkonserter i ex Stationshuset

74. Tävlingar i någon motionsform för att få in mer kapital

75. Marknad 1 ggr/månaden med lokal anknytning

Rusta upp centrum

76. Uppfräschning av Hindås tätort

77. Göra ett torg på en av Parkeringarna vid stationen

78. Fler bänkar på orten

79. Större färdigväxta buskar i den nya parken i Hindås centrum

80. Förbättra renhållningen i allmänna utrymmen/fler papperskorgar/Öka tömningsfrekvensen på returcontainerna

81. En kampanj mot nedskräpning

82. Skyltar med "avstjälpning förbjuden" på kommunens grönområden i bostadsområdena

83. Mer blomsterplanteringar längs Stationsvägen

84. Röjning och nyplantering runt stationshuset, utefter banvallen och längs med Ringvägen

85. Rusta upp kring Hindås Rotunda

86. Fräscha upp infarten till centrum vid ok/q8.

87. Riva gamla järnaffären "Bengtsons"


Renovera och bevara hus

88. Byte av hallgolv i gympahall

89. Bevara, rusta upp och utveckla Stationshuset/Inköp av Stationshus

90. Upprustning av bibliotek


Trafikfrågor

91. Avfasade trottoarkanter vid korsningar för bättre framkomlighet

92. Förbättra övergångarna över järnvägen

93. Gångbro över järnvägen och landsvägen mellan stationen och Ringvägen

94. Markerade cykelbanor på vägen, på Stationsvägen fram till skolan

95. Strandpromenad (cykel och gång) från Bockön till Hoppbacken

96. Cykel- gångbana från Hindås centrum till Göteborgsvägen

97. Cykel- gångvägar/väggren från Hindås till Landvetter och till Rävlanda

98. Cykel och promenadväg från Aspen till Grönhultsvägen, Ibrovägen — Kvarndammsvägen

99. Nya asfaltsbeläggningar omkring Hindås centrum

100. Gatugupp vid Hindås camping så att hastigheten hålls

101. Åtgärder för att sänka hastigheten på gamla R40 genom Hindås

102. Farthinder på Ljungåsvägen

103. Gör passagen vid viadukten säkrare

104. Förlängd gångbana utefter Boråsvägen upp till Ingelsevägen

105. Gångtunnel från OK under järnvägen till andra sidan

106. Gångväg från Kalle Bas väg genom skogen till Stationen

107. En rondell vid korsningen Göteborgsvägen/Stationsvägen

108. En rondell vid korsningen Göteborgsvägen/Dämmevägen

109. Ta bort bussen som trafikerar Takkullen och Jämnakulla

110. Stäng passagen förbi Icas lastbrygga upp till dagis, flytta stora stenarna mot Ica

111. Subventionera bussresor till Gbg och tätorter inom kommunen för ungdom och pensionärer

112. Gratis månadskort för alla som pendlar med bil, så de kan ta bussen i en månad

113. Utöka pendeltågstrafiken

114. Regnskydd på busshållplatserna mot Rävlanda

115. Väderskydd vid tågstationen

116. Servicelinjen med gula bussar borde vara mindre i storlek då vägarna är smala och krokiga

117. Siktröj vägkanter (5m) från Hindås-motorvägen, Hindås — Rävlanda/Bollebygd/Ödenäs


Belysning

118. Belysning av mörka platser/Utökad gatubelysning

119. Vägbelysning tänd nattetid

120. Belysning vid hållplats Älmhultsvägen

121. Bättre belysning på gångvägen från Knektvägen, nedanför Solåsen, över bäcken till Fagerhulstvägen

122. Belysning på vägen mot Ödenäs, där bebyggelse finns

123. Mer belysning av Limmerhultsvägen och runt Klåddetjärn (promenadstråk)

124. Gatubelysning Ekhagsvägen — Fagerhultsvägen, södradel


Övrigt

125. Bageri/Konditori i anslutning till ICA

126. Mataffär med större utbud

127. Uppstart av Hindåsportal på Internet med kalendarium över aktiviteter

128. En övervakningskamera vid Stationshuset/centrum

129. Ta bort stora granar och träd i tätorten

130. Se till att hundägare tar bort sitt hundbajs

131. Att villaägare inte ska elda lövhögar, då igelkottar bränns

132. Få kattägare att hålla inne sina katter

133. Byt namn på Mölndalsån till Hindåsån, den börjar här

134. Byt namn på motet nr: 78 Rya motet till Hindås motet

De 134 förslagen