Vad är

Initiativ Hindås?

 

Initiativ Hindås är ett kommunalt projekt som syftar till att öka engagemanget och livskvaliteten hos invånarna på orten. I en gemensam kassa finns 273 300 kronor - en hundralapp per Hindåsbo. Invånarna själva bestämmer vad pengarna ska användas till och genomför även det eller de valda förslagen. Förslagen ska dock hålla sig inom kommunens policys och liknande.

 

Oktober 2008

Informationsfolder skickades ut till alla hushåll i Hindås. Varje hushåll kunde skicka in max tre förslag via en frankerad talong i foldern. 134 förslag kom in. Därefter röstade hindåsborna fram en topplista som rådslaget sedan skulle  utgå från i den slutliga omröstningen.


4 december 2008

Hindås Station fick flest röster

Ett 50 tal Hindåsbor kom till rådslaget den 4 december i Hindås församlingshem. Det var en relativt enig samling som röstade fram att hela summan (273 300 kronor) ska gå till att utveckla verksamheter i Stationshuset. Det kom upp idéer som:


  1. starta ett café

  2. organisera daglig verksamhet för funktionshindrade

  3. göra stationshuset till en mötesplats för ungdomar

  4. ett kulturhus


Rådslaget bildade även en arbetsgrupp.

DU som Hindåsbo, är välkommen att vara med!


Kontaktperson för arbetsgruppen:


Anders Fors  

0301-21587
E-post till Anders Fors

Läs även på kommunens webbsida.