Antal röster som totalt har fördelats: 1 871

Antal hushåll som har lämnat röster: 471

Följande förslag fick flest röster:

1.

Bevara, rusta upp och utveckla Stationshuset/Inköp av Stationshus  (Nr.89) 81 röster

2.

Ungdomsgård/Mötesplats för ungdomar (Nr.59) 70 röster

3.

Upprustning av hoppbacken (Nr.57) 62 röster

4.

Öppna Café i Stationshuset där funktionshindrade får sysselsättning/arbete/daglig verksamhet (Nr.64) 57 röster

5.

Rusta upp Vildmarksleden (Nr.11) 50 röster

6.

Röjning av Bockön, promenadstig, bro över till Bockön, eldstad och vindskydd m m (Nr.8) 49 röster

7.

Utveckla Reisens backe, exempelvis grillplats, enkel liten park med bänkar och bord, skydd mot vägen för pulkaåkare (Nr.15) 47 röster

7.

Plantera in röding och regnbåge i V:a Nedsjön (Nr.2) 47 röster

7.

Promenadväg utefter Mölndalsån, från Oset — Ryahed via kvarnberget (Nr.7) 47 röster

10

Uppfräschning av Hindås tätort (Nr.39) 42 röster

Topplistan